Ditt webbhotellkonto

Kontrollpanel för att sköta ditt webbhotellkonto

Inkluderat i ditt webbhotellkonto hos webbnamn.nu finns en kontrollpanel där du kan ändra och lägga till e-postkonton, ändra lösenord, se på statistik, se hur mycket av ditt utrymme som är förbrukat med mera.

För att kunna logga in behöver du ha uppgifter om ditt användarnamn och ditt huvudlösenord tillgängligt. När du beställde ditt webbhotellkonto hos oss fick du dessa uppgifter via e-post. Om du inte har dem tillgängliga ber vi dig kontakta oss.

Du loggar in till kontrollpanelen genom att gå till adressen isp.snt.se

Inställningar i kontrollpanelen

Hem

Under Hem-sektionen kan du få en översikt över utrymmesanvändningen för ditt webbhotellkonto, både för webbplatsen och för e-post-adresserna. Observera att om du förbrukar 100% av ditt e-post-utrymme så spärras möjligheten att ta emot fler mail. Kontakta oss därför i god tid om  du vill utöka ditt utrymme.

 

Webb

Du kommer till denna avdeldning genom att klicka på ikonen Webb i ikonraden nästan längst upp. Därefter kan du välja mellan olika åtgärder i listen till vänster.

Skapa databas
En av de mest använda funktionerna är att lägga itll en egen MySQL-databas. För att göra detta lägger du först till en Databasanvändare, där du väljer ditt eget användarnamn och lösenord. När du gjort detta kan du sedan välja alternativet Databaser för att skapa själva databasen.

PHPMyAdmin för att sköta databaser
Du kan sedan sköta dina databaser via PHPMyAdmin genom att logga in här:
https://isp.snt.se:8080/phpmyadmin/

Ändra FTP-uppgifter
Genom att välja FTP-konton längre ned i vänsterspalten så kan du byta  både användarnamn och lösenord för FTP-kontot till uppgifter du väljer själv.

Webb-FTP
Om du behöver komma åt FTP när du inte har något FTP-program går det bra att logga in här:
https://isp.snt.se:8080/webbftp/

Statistik
Här kan du få översiktlig statistik över webbtrafiken. Vill du få mer detaljerad (och användbar) statistik går du i stället till ditt domännamn följt av /stats/G  - om du till exempel har domännamnet exempel.se så går du alltså till webbadressen exempel.se/stats/ eför att se mer detaljerad statistik. Du behöver då logga in med användarnamnet admin och ditt huvudlösenord innan du kan se statistiken.

 

E-post-inställningar

Under e-post-inställningar ser du dina e-post-konton. Som standard har du ett e-post-konto på formen domannamn@domannamn.se (d.v.s. heter ditt domännamn exempelvis exempel.se så skulle ditt e-post-konto heta exempel@exempel.se). Ditt lösenord för detta konto hittar du i manualen (se första rubriken ovan).

Lägg till nytt e-post-konto
Du kan använda upp till 100 st e-post-adresser. Genom att klicka på E-post-konton och sedan på Lägg till nytt e-post-konto kan du lägga till en ny e-post-adress. I rutan för E-post-adressen skriver du in användarnamnet. Antag t.ex. att du vill skapa en e-post-adress som börjar med info@. Då skriver du endast in info .  Skriv in det lösenord du vill ha för kontot i både första och andra lösenordsrutan. tryck sedan på Spara längst ned.

Ställa in e-post-konton
Hur du ställer in ditt e-post-konto beror på vilket e-post-program du använder. Läs mer i avsnittet E-post-inställningar i hjälpsidorna.

Ändra lösenord
Genom att klicka på E-post-konton  och välja ett befintligt e-post-konto i listan som kommer upp kan du sedan ändra lösenordet för e-post-kontot ifråga. Skriv det nya lösenord både i rutan Lösenord och i Upprepa lösenordet och klicka på Spara.

Automatiskt svar
Genom att klicka på E-post-konton  välja ett befintligt e-post-konto i listan och sedan välja fliken Autosvar kan du ställa in ett automatiskt svar. Först väljer du vad som ska stå i ämnesraden (subject) och skriver in detta i rutan Ämnesrad. Du kan sedan själv bestämma vilken text som ska stå i svaret. - du fyller i ditt meddelande i rutan Text. Bocka sedan i rutan Aktivera autosvaret. Till sist väljer du mellan vilken tidsperiod autosvaret ska vara aktivt. Du kan alltså ställa in autosvaret i god tid i förväg om du så önskar. Tryck på Spara när du är klar. Glöm inte att avaktivera Automatiskt svar när du kommer tillbaka!

Ta bort e-post-konto
Observera att all mail som finns lagrat på det e-post-konto som du tar bort försvinner direkt, så var försiktig! Genom att klicka på E-post-konton och sedan den röda ikonen som ser ut som en papperskorg till höger kan du ta bort e-post-kontot i fråga. 

Vidarebefordra till
Genom att välja E-post-konton, och sedan e-post-kontot du vill ställa in så kan du ordna med vidarebefordring av e-post. Du fyller då i rutan Kopia av inkommande e-post till: med den e-post-adress du vill vidarebefordra alla dina e-post-meddelanden för e-post-adressen i fråga till.  Tryck sedan på Spara längst ned för att aktivera vidarebefordringen.

Eftersändning
Eftersändning är en funktion som gör att du kan lägga in ett alias, för vilken all e-post direkt skickas vidare till en annan adress. Välj först Eftersändningar i menylisten till vänster. Sedan trycker du på den gröna knappen Lägg till ny eftersändning. Skriv källadressen i fältet Från (e-post-adress) och sedan vart e-posten ska skickas vidare till i fältet Till (e-post-adress). Sedan trycker du på Spara för att utföra ändringen.
 

Logga ut

När du är färdig med användningen av kontoadministrationen loggar du ut genom den röda knappen längst upp till höger.

 

Avancerade funktioner

PHP

På vår webbserver finns möjlighet att köra egna PHP-skript. Vi har konfigurerat servern med ett antal tillägg som också går att använda med PHP. Bland annat finns GD för att producera grafik, TTF för generering av bilder med TrueType-foter, PNG-stöd, kryptering med mcrypt med mera.

Det går naturligtvis att skriva skript själv, men det finns också massor med fria skript att hämta hem. Några användbara adressser:

    PHP resource index
    Hotscripts.com

Var noga med att följa instruktionerna när du installerar skripten. Vi kan tyvärr inte erbjuda någon gratis support på installation av PHP-skript. Kontakta oss gärna för att få en prisuppgift på installations- och konfigureringssupport.

 

 
 
 
           
  sntlogo   webbnamn.nu är en tjänst från Swedish Networking Technologies AB.
Postadress
Kapellgatan 3 lgh 1402, 754 18  Uppsala
E-post
info@snt.se  Hemsida www.webbnamn.nu
Villkor Integritetspolicy och allmänna villkor